MVP DELL'ANNO

1) Damir Ceter ** - 101 voti

2) Gabriele Bellodi - 67 voti

3) Daniele Ragatzu - 60 voti

4) Mattia Muroni * - 52 voti

5) Andrea Vallocchia 23 voti

6) Luca Crosta - 22 voti

7) Simone Pinna - 12 voti

8) Matteo Cotali - 8 voti

9) Francesco Pisano - 5 voti 

10) Nicholas Pennington - 1 voto

ALBISSOLA-OLBIA 2-3 

116 votanti

1) Damir Ceter - 60 voti

2) Daniele Ragatzu - 29 voti

3) Luca Crosta - 22 voti

4) Francesco Pisano - 5 voti 

OLBIA-PRO PATRIA 2-1 

79 votanti (Facebook)

1) Damir Ceter - 41 voti

2) Daniele Ragatzu - 31 voti

3) Andrea Vallocchia - 6 voti

4) Nicholas Pennington - 1 voti 

OLBIA-PRO PIACENZA 0-1

79 votanti (Facebook)

1) Gabriele Bellodi - 67 voti

2) Mattia Muroni - 21 voti

3) Matteo Cotali - 8 voti

PONTEDERA-OLBIA 2-1

60 votanti (Facebook)

1) Mattia Muroni - 31 voti

2) Andrea Vallocchia - 17 voti

3) Simone Pinna - 12 voti